Własność intelektualna

O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie prawa autorskie na niniejszej stronie i wszelkie informacje na niej zawarte lub udostępniane za jej pośrednictwem (w postaci tekstu, obrazów i innych materiałów) są własnością Czesława Ślosarczyka. Czesław Ślosarczyk zezwala na wyświetlanie, przechowywanie i reprodukowanie materiałów z niniejszej strony tylko do użytku osobistego, a także dla celów niekomercyjnych i informacyjnych, pod następującymi warunkami:

  • żadna część niniejszej strony nie może być rozpowszechniana bądź sprzedawana w celu osiągnięcia zysku z handlu lub w celach politycznych;
  • żadna część tej strony nie może być w żaden sposób modyfikowana;
  • notka dotycząca praw autorskich musi być zamieszczona na każdej kopii lub jej części i musi zawierać datę kopiowania.

O ile nie stwierdzono inaczej, wszelkie znaki handlowe zamieszczone na niniejszej stronie są własnością Czesława Ślosarczyka lub Czesław Ślosarczyk posiada na nie licencję.

Żadne treści na tej stronie nie oznaczają przyznawania komukolwiek jakiejkolwiek licencji na lub praw do żadnej własności intelektualnej Czesława Ślosarczyka.

Dla wszelkich innych zastosowań własności intelektualnej zamieszczonej na niniejszej stronie i wszelkich informacji znajdujących się na niej lub udostępnianych za jej pośrednictwem wymagane jest pisemne zezwolenie Czesława Ślosarczyka. Wszelkie nadużycia związane z treściami niniejszej strony są zabronione.

Możliwość komentowania jest wyłączona.