Dossier

Czesław Ślosarczyk

Urodził się 13 lipca 1937 roku w Bojszowach, powiat pszczyński na Górnym Śląsku. W latach 1953-1955 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach  rysunku, malarstwa i metaloplastyki. Od 1955 do 1960 roku zatrudniony w Państwowym Przedsiębiorstwie „Reklama” zajmuje się plastyką użytkową. Od 1960 do 1980 roku zatrudniony jest w KWK „Ziemowit” w Lędzinach na stanowisku dekoratora. W latach osiemdziesiątych, będąc na rencie inwalidzkiej poświęca więcej czasu malarstwu uczestnicząc w wielu plenerach, konkursach i wystawach. Jest także członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz Związku Polskich Artystów Plastyków.

Możliwość komentowania jest wyłączona.